FSMK:s avhandlingspris 2015

FSMK:s avhandlingspris 2015.

I samband med FSMK-dagen (23/4) delades för andra gången FSMK:s avhandlingspris ut. Målet med priset är att lyfta fram en excellent doktorsavhandling inom Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) och Journalistik (eller motsvarande), som är framlagd och godkänd vid svenskt lärosäte. Avhandlingen ska visa exceptionell kvalitet, prov på originalitet och intellektuellt djup i termer av teori, metodologi och analys, samt ge ett väsentligt bidrag till kunskapsområdet. Priset är på 5000 kr.

Continue reading

FSMKs råd till svenska medieforskare angående publicering i vetenskapliga tidskrifter

 

Mot bakgrund av att svenska medie- och kommunikationsforskare i allt högre utsträckning publicerar sig i internationella vetenskapliga tidskrifter vill FSMK uppmärksamma sina medlemmar och andra forskare att det finns ett antal oseriösa ”förlag” inom vårt och andra områden. Dessa kanaler ger sken av att vara peer-reviewed tidskrifter men är det inte.

Continue reading