Postdoc Media of Cooperation (University of Siegen)

Faculty of Philosophy, Media Studies, the German Research Foundation (DFG) Collaborative Research Centre (CRC) “Media of Cooperation“ is looking for a postdoc at the earliest possible date under the following conditions:
    •    100% = 39,83 hours
    •    Salary category 13 TV-L
    •    fixed-term period until 31.12.2023

Continue reading

Resestipendier för doktoranders deltagande på ECREA 2018 i Lugano, Schweiz

FSMK erbjuder för första gången resestipendier för doktoranders deltagande på ECREA-konferensen. ECREA 2018 hålls i Lugano, Schweiz 31/10- 3/11. Doktorander som är medlemmar i FSMK (OBS – om du inte har ett individuellt medlemskap, kolla om din heminstitution har ett institutionsmedlemskap i FSMK) kan söka ett stipendium för deltagande på ECREA. Stipendiets storlek avgörs av antal sökande, men FSMK har avsatt ca. 40% av sin stipendiebudget för ECREA-stipendiater.

Continue reading