Guest Professor in Organisational Communication (temporary position) at the Department of Informatics and Media, Uppsala University

The Department of Informatics and Media (IM) is part of the Faculty of Social Sciences at Uppsala University. The members of the Department develop knowledge on the current and future modes of communication and information distribution. The Department incorporates three subject areas: Information Systems (IS), Human-Computer Interaction (HCI), and Media and Communication Studies (MCS). MCS teaching is located in the Bachelor Programme in Media, Communication and Journalism Studies, 180 credits (from autumn 2017), in our one-year Journalism programme, in Digital Media and Society (a specialisation within the Master Programme in Social Sciences) and in the Master Programme Management, Communication and IT (MCIT). MCS research is structured by three thematic focal points: 1/Communication, and material and discursive power dynamics; 2/Communication, participation and empowerment; and 3/Communication, identity and difference.

Continue reading

Anställningar i Uppsala

Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet har en ledig tillfällig deltidstjänst som lektor i organisationskommunikation. Denna tjänst omfattar undervisning på grund- och masternivå samt handledning av uppsatser, främst inom området organisationskommunikation men områden som också omfattas är Corporate- och strategisk och kommunikation. Den sökande förväntas ha ansvar för kurser inom dessa fält, men ytterligare områden kan också ingå. Uppgiften innebär ansvar för kurser, kursutveckling, undervisning och administrativt arbete vid institutionen. Den som anställs erbjuds forskning om tid och resurser finns.

Continue reading

Universitetslektor i medie-och kommunikationsvetenskap Umeå universitet

Universitetslektor i medie-och kommunikationsvetenskap Umeå universitet, Humanistisk fakultet Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Continue reading

Vikarierande lektor i medie-och kommunikationsvetenskap

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 70 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan kultur, konst, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. Många forskningsprojekt är direkt inriktade mot humanistiska fakultetens forskningsstrategiska satsningar på globala utmaningar och digital humaniora. För mer information, besök gärna: http://www.kultmed.umu.se/

Continue reading