PhD scholarships – NordMedia 2017 conference

PhD scholarships – NordMedia 2017 conference

As a PhD student and member of the Swedish Association for Media and Communication Research (FSMK), you can apply for a scholarship to cover costs in order to present accepted paper, extended abstract, panel proposal or poster at the NordMedia 2017 conference in Tampere.  In your application please include: Continue reading

FSMK-dagen och Ämneskonferensen

FSMK:s medlemmar inbjuds härmed till FSMK-dagen och Ämneskonferensen 2017! Värd för i år är Institutionen för Journalistik, Medier och Kommunikation vid Göteborgs universitet (JMG) och temat är Den demokratiska utmaningen. FSMK-dagen 15/5 har titeln Den demokratiske forskaren – medieforskning, samhällsansvar och offentlig debatt och huvudtalare är professor Jesper Strömbäck, JMG och docent Ester Pollack, IMS. På FSMK-dagen kommer också FSMK:s avhandlingspris (för den bästa avhandlingen inom medievetenskapliga ämnen de senaste två åren) delas ut, och dagen avslutas traditionsenligt med FSMK:s medlemsmiddag!

Continue reading

PhD-course May 31 and June 1, Stockholm University: Framing Analysis

In May/June this year Robert M. Entman will visit the Department of Media Studies at Stockholm University as a Bonnier professor. Entman is J.B and M.C Shapiro Professor of Media and Public Affairs and Professor of International Affairs at the George Washington University. He is internationally known for his seminal works on framing theory and framing analysis.

Continue reading

doctoral study opportunities, Örebro University

Ref: ORU 2.2.1-00118/2017

Örebro University is a modern and prominent broad-based university with the courage to review and the ability to evolve. Our professional degree programmes are among the best in the country and we endeavour to be an attractive place of work where members of staff feel a sense of pride and satisfaction. 1,300 employees, 400 doctoral students and 15,000 students come to work and study at Örebro University.

Continue reading