New Call for Open Access Book Proposals: Critical Digital and Social Media Studies

NEW CALL FOR OPEN ACCESS BOOK PROPOSALS: CRITICAL DIGITAL AND SOCIAL
MEDIA STUDIES

Critical Digital and Social Media Studies is a new open access book
series edited by Professor Christian Fuchs on behalf of the Westminster
Institute for Advanced Studies and published by the University of
Westminster Press (UWP). We invite submissions of book proposals that
fall into the scope of the series.

Continue reading

Ny publikation: Nordiska ministerrådets samlade verksamhet

Nordiska ministerrådets samlade verksamhet: Årsrapport 2015

År 2015 var ett år då Nordiska ministerrådet både visade sin förmåga att agera som politisk agendaläggare, och fick bevisa att organisationen vid behov kan reagera snabbt och effektivt på händelser i omvärlden. Målsättningen med denna årsberättelse är att lyfta fram några exempel på resultat, samlade under visionens fyra huvudteman; ett gränslöst Norden, ett innovativt Norden, ett synligt Norden och ett utåtvänt Norden.

Continue reading