Stipendier i Bergen

Universitetet i Bergen utlyser to stipendiatstillinger som er knyttet til det

NFR-finansierte ViSmedia-prosjektet

(“Responsible Adoption of Visual Surveillance Technologies in the News Media”).

Mer info om stillingen finner du her:

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/121022/2-stipendiatstillinger

Søknadsfristen er 01.april 2016.