FSMK-dagen/Nationella ämneskonferensen

FSMK och Karlstads universitet inbjuder FSMK:s medlemmar till FSMK-dagen/Nationella ämneskonferensen 18-19/5 2016! Som tidigare meddelats äger årets FSMK-dag med påföljande ämneskonferens rum den 18-19 maj. Årets tema är Digitala metoder. Deltagande i evenemanget är gratis för FSMK:s medlemmar. Schema för dagarna nedan:

On 18/5 FSMK-dagen: Digitala metoder i medieforskning (Andersalen, Karlstads universitet)
12.15 – 13.00 Registrering utanför Andersalen (sal 11D121, hus 11)
13.00 – 13.15 FSMK:s ordförande Henrik Örnebring hälsar välkomna
13.15 – 13.40 Anförande: Professor Pelle Snickars (Umeå universitet)
13.40 – 14.05 Anförande: Professor Ingela Wadbring (NORDICOM/Göteborgs universitet)
14.05-14.30 Diskussion/debatt med frågor från publiken.
14.30 – 15.00 Fika och mingel
15.00 – 17.00 FSMK:s årsmöte
18.30 Middag på Scandic Hotell Winn, Norra Strandgatan 9-11
To 19/5 Ämneskonferensen: Att undervisa om digitala metoder (sal 12B150, Karlstads universitet, hus 12)
9.00 – 9.15 Prefekt Solveig Nilsson-Lindberg hälsar välkomna
9.15 – 10.30 Paneldiskussion: Digitala metoder i undervisningen. Deltagare: Stina Bengtsson (Södertörns högskola), Anders O Larsson (Westerdals Oslo ACT), Theo Röhle (Karlstads universitet), Paula Uimonen (Stockholms universitet)
10.30 – 11.00 Diskussion med frågor från publiken
11.00 – 11.45 Gruppdiskussioner med fika: “Best practice” inom digital metodundervisning – hur gör vi på olika lärosäten?
11.45 – 12.00 Gemensam uppsamling och avslut
12.00 – 13.00 Lunch på 12-torget (Karlstad universitet, hus 12)
Anmälning på följande länk: www.FSMKmaj2016.axaco.se Anmälan senast on 4/5 (obs! Hotellbokning måste göras senast sö 24/4, se anmälningslänk!)
Observera också att även om du anmäler dig till evenemanget så måste du också anmäla dig till middagen 18/5 och lunchen 19/5 separat (se anmälningslänk).
Varmt välkomna till Karlstad i maj!
hälsar organisationskommittén (Henrik Örnebring (styrelsen), Mattias Ekman (styrelsen), Ulrika Sjöberg (styrelsen), Theo Röhle (KaU))