FSMKs avhandlingspris 2017

FSMKs avhandlingspris 2017

Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning (FSMK) utlyser härmed FSMKs Avhandlingspris 2017. Priset delas ut på FSMKs årliga konferens. Målet med priset är att lyfta fram en excellent doktorsavhandling inom Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) och Journalistik (eller motsvarande), som är framlagd och godkänd vid svenskt lärosäte. Avhandlingen ska visa exceptionell kvalitet, prov på originalitet och intellektuellt djup i termer av teori, metodologi och analys, samt ge ett väsentligt bidrag till kunskapsområdet. Priset är på 5000 kr.

Mer om nomineringsprocessen i bilagan:

fsmk-avhandlingspris-2017