Doktorandtjänst i medie- och kommunikationsvetenskap med genusperspektiv vid Malmö högskola

En doktorandtjänst i medie- och kommunikationsvetenskap med genusperspektiv utlyses vid Malmö högskola.

Tjänsten är knuten till projektet “I nationens tjänst? Beredskap, folkhem, kön och nationell identitet i svensk 1940-talslitteratur”.
Sista ansökningsdag: 13 mars 2017