FSMK-dagen och Ämneskonferensen

FSMK:s medlemmar inbjuds härmed till FSMK-dagen och Ämneskonferensen 2017! Värd för i år är Institutionen för Journalistik, Medier och Kommunikation vid Göteborgs universitet (JMG) och temat är Den demokratiska utmaningen. FSMK-dagen 15/5 har titeln Den demokratiske forskaren – medieforskning, samhällsansvar och offentlig debatt och huvudtalare är professor Jesper Strömbäck, JMG och docent Ester Pollack, IMS. På FSMK-dagen kommer också FSMK:s avhandlingspris (för den bästa avhandlingen inom medievetenskapliga ämnen de senaste två åren) delas ut, och dagen avslutas traditionsenligt med FSMK:s medlemsmiddag!

Ämneskonferensen 16/5 ställer frågan Hur lär man studenter att ta samhällsansvar? och handlar om etik och demokrati i medieundervisningen. En panel av representanter med erfarenhet av att tackla den frågan diskuterar under ledning av moderator Maria Edström (JMG/FSMK:s styrelse). Paneldiskussionen följs av gruppdiskussioner där vi gemensamt delar “best practice” kring samhällsansvar, etik och samhällsengagemang i undervisningen. Panelen består av Margareta Melin (K3, Malmö), Cecilia Cassinger (Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds Universitet), Torbjörn von Krogh (Demicom, Mittuniversitetet), Tomas Andersson Odén (JMG, Göteborg).

Registrering för FSMK-dagen och Ämneskonferensen sker via följande länk: http://jmg.gu.se/fsmk2017 . Sista anmälningsdag: fre 21/4 2017. FSMK-dagen och Ämneskonferensen är som vanligt kostnadsfria för FSMK:s medlemmar.

Nytt för 2017 är att doktorander som är medlemmar i FSMK kan söka resestipendium för att delta i FSMK-dagen och ämneskonferensen, och att evenemanget inleds med ett doktorandseminarium och doktorandlunch må 15/5. Seminariet har titeln Det internationella vetenskapssamhället – konferens, karriär och nätverk och äger rum 11.00 – 12.00 i seminarierum Otto Sylwan på JMG. Henrik Örnebring, ordförande i FSMK, samt andra med erfarenhet av internationellt utbyte talar. Seminariet följs av lunch 12.00 – 13.00 i Blå Huset, Konstepidemin (gångavstånd från JMG). Deltagande i doktorandseminariet och doktorandlunchen är kostnadsfritt för FSMK:s doktorandmedlemmar. Information om hur du söker resestipendium kommer i separat mail.

FSMK-dagen och Ämneskonferensen sammanfaller också med evenemanget Mediemötet som organiseras av JMG. Mediemötet kommer äga rum på eftermiddagen ti 16/5 och deltagare på FSMK-dagen och Ämneskonferensen får gärna stanna kvar på detta evenemang också (separat anmälan krävs). Mediemötet 2017 har temat Åsiktsjournalistik: http://jmg.gu.se/mediemotet

Schema för FSMK-dagen/Ämneskonferensen

FSMK-dagen, 15/5 (Registrering: 11.30 – 13.30), sal SA302, Annedalsseminariet, Seminariegatan 1A

11.00 – 12.00 Doktorandseminarium: “Det internationella vetenskapssamhället – konferens, karriär och nätverk”

12.00 – 13.00 Doktorandlunch, Blå Huset, Konstepidemin

13.30 – 13.40 FSMK och JMG hälsar välkomna till FSMK-dagen

13.40 – 14.00 Den demokratiske forskaren: anförande av Jesper Strömbäck, JMG

14.00 – 14.30 Q & A med Jesper Strömbäck (moderator: Henrik Örnebring)

14.30 – 14.50 Fika

14.50 – 15.10 Den demokratiske forskaren: anförande av Ester Pollack, IMS

15.10 – 15.40 Q & A med Ester Pollack (moderator: Henrik Örnebring)

15.40 – 16.00 Gemensamt samtal med talarna, avrundning

16.00 – 16.15 Prisutdelning – FSMK:s avhandlingspris 2017

18.00 – sent FSMK:s medlemsmiddag, Blå Huset, Konstepidemin

Ämneskonferensen, 16/5, sal SA302, Annedalsseminariet, Seminariegatan 1A

8.30 – 9.00 Morgonfika

9.00 – 10.20 Paneldebatt: Hur lär man studenter att ta samhällsansvar? Deltagare: Margareta Melin (K3 Malmö Högskola), Cecilia Cassinger (Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds Universitet), Torbjörn von Krogh (Demicom, Mittuniversitetet), Tomas Andersson Odén (JMG, Göteborg).

10.20 – 10.50 Diskussion/Q & A med paneldeltagarna (moderator: Maria Edström)

10.50 – 11.30 Gruppdiskussioner: “Best practice” för samhällsengagerade studenter

11.30 – 12.00 Gemensam uppsamling och avslutning

12.00 – 13.00 Lunch