FSMK-dagens doktorandseminarium: Det internationella vetenskapssamhället – konferens,

FSMK-dagens doktorandseminarium: Det internationella vetenskapssamhället – konferens, karriär och nätverk (11.00 – 13.00 må 15/5, sal Otto Sylwan, JMG, Göteborg)

Doktorandlivet i medievetenskap och närliggande ämnen har på kort tid blivit mycket mer internationellt orienterat. Fler och fler personer från andra länder söker sig till forskarutbildningar i Sverige. Det förväntas mer och mer att även doktorander ska delta i internationella konferenser och publicera sig internationellt även innan disputation. Efter disputation har internationella postdoc-viselser blivit ett eftersträvansvärt alternativ.

I samband med FSMK-dagen och Ämneskonferensen 15-16/5 arrangerar FSMK för första gången ett doktorandseminarium och doktorandlunch, kostnadsfritt för doktorander som är medlemmar i FSMK. FSMK:s ordförande Henrik Örnebring (med mångårig erfarenhet av internationellt engagemang och akademiskt arbete utanför Sverige) och andra talare berättar om sina erfarenheter och ger råd och tips kring internationella konferenser, internationell publicering och internationella forskarvistelser. Seminariet äger rum 11.00 – 12.00 i seminarierum Otto Sylwan på JMG och följs av lunch 12.00 – 13.00 i Blå Huset, Konstepidemin (gångavstånd från JMG).

Anmälan till FSMK:s doktorandseminarium görs via samma anmälningslänk som används för FSMK-dagen/Ämneskonferensen, http://jmg.gu.se/fsmk2017 . Sista anmälningsdag: fre 21/4 2017.

FSMK delar i år ut resestipendier för deltagande i doktorandseminariet och FSMK-dagen/Ämneskonferensen. Stipendiet är avsett att täcka resa tur/retur till JMG i Göteborg (tåg/buss eller i relevanta fall flyg – kontakta FSMK enligt nedan för att kontrollera om flygresa täcks från ditt lärosäte). Ansökan ska innehålla namn, mailadress, personnummer, lärosäte samt kort beskrivning av på vilket stadium av din forskarutbildning du är (år på utbildningen, har genomgått PM-seminarium/halvtidsseminarium/slutseminarium, el. motsv.). Ansökan skickas via mail till FSMK:s kassör Ulrika Sjöberg, ulrika.sjoberg@mah.se. Ansökan ska innehålla information om sökt belopp (reskostnad). När resestipendiet beviljas tar Ulrika kontakt med stipendiaten och instruerar om var biljetter/kvitton ska skickas för ersättning (spara alltså dina biljetter/kvitton!). Sista ansökningsdatum är fre 21/4.

Varmt välkomna hälsar FSMK:s styrelse!