Lediga jobb: MKV Södertörn söker Adjunkter

Visstidsanställda adjunkter i medie- och kommunikationsvetenskap omfattning minst 50%

Dnr 792-1.6.1-2017

Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) vid Södertörns högskola utgör en forskningsintensiv miljö präglad av nationell och internationellt orienterad forskning och utbildning på samhällsvetenskaplig och humanistisk grund, med fler än tjugo anställda lektorer docenter, professor, doktorander. MKV bedriver utbildning på grundläggande nivå i program och fristående kurser, på avancerad nivå i ett tvåårigt masterprogram, samt ger forskarutbildning inom området Kritisk kulturteori. Därutöver samarbetar MKV med andra ämnen som exempelvis miljövetenskap och är en del av lärarutbildningen vid Södertörns högskola. Nu söker vi en eller flera visstidsanställda adjunkter för arbete om minst 50 procent.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar undervisning, handledning, kursutveckling och kursadministration inom MKV:s grundutbildning och i programspecifika kurser. Sökande förväntas bidra till kursutveckling på grundnivå och vara beredd att ta administrativt ansvar samt delta aktivt i lärarkollegiet. Det huvudsakliga arbetsspråket är svenska men undervisning på engelska kan ingå. Undervisning inom lärarutbildningen ingår; inom områdena medie- och informationskunnighet (MIK), informations- och kommunikationsteknologi (IKT), barn och ungdomskultur, visuell kultur.

Behörighet
Behörig att anställas som adjunkt i MKV är den som avlagt högskoleexamen i medie- och kommunikationsvetenskap, högskoleexamen med konstnärlig inriktning, lärarexamen, relevant teknisk eller kommunikativ orientering. Eller har motsvarande kompetens.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av adjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla samt vitsordad erfarenhet av planering, genomförande och utveckling av undervisning. Goda språkkunskaper och kontakter/nätverk inom medie- och kommunikationsbranschen och näringsliv är meriterande. I övrigt ska den sökande besitta sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den pedagogiska skickligheten ska viktas högre än den vetenskapliga skickligheten.

 

Följande bedömningsgrunder har fastställts (i rangordning) med krav på dokumentation på de punkter den sökande åberopar.

 

  • För tjänsten relevant erfarenhet av arbete med och /eller undervisning i medieproduktion främst med riktning mot ett eller flera av följande områden: visuell kommunikation och digitalt bildberättande, databaser och digitala plattformar, kreativt skrivande och muntlig framställning
  • Lärarexamen med relevant inriktning
  • Dokumenterad erfarenhet av kursutveckling och kursadministration
  • Erfarenhet av digitala lärmiljöer och distansundervisning
  • God samarbets- och kommunikationsförmåga
  • Dokumenterade språkkunskaper (engelska)

Anställningen

Anställningen är en visstidsanställning och omfattar minst 50% i minst  6 månader. Överenskommelse om anställningsperiod och omfattning görs mellan medarbetaren och arbetsgivaren.

Ansökan

Vi vill ha din ansökan senast 31/3 2017

Ytterligare

upplysningar
Avdelningsföreståndare Michael Forsman, michael.forsman@sh.se, tfn 08-608 42 69

Personalhandläggare Marianne Mosesson, marianne.mosesson@sh.se,tfn 08-608 40 70

http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=lediga_jobb_1484816683884