Kallelse samt handlingar till FSMKs årsmöte

KALLELSE, FSMK:s årsmöte 2017, fre 18/8, kl 17.15 – 18.00, Tampere Universitet, rum A05 (huvudbyggnaden)

Härmed kallas alla FSMK:s medlemmar till 2017 års årsmöte. Det äger rum fredagen den 18 augusti kl 17:15-18:00 i rum A05 (huvudbyggnaden) på Tampere universitet i samband med årets Nordmedia-konferens. Dagordning och övriga årsmöteshandlingar finns tillgängliga nedan i inlägget.

Alla medlemmar är varmt välkomna!

Hälsningar,

FSMK:s styrelse genom Henrik Örnebring, ordförande

Resultatrakning FSMK 2016-2017
FSMK_verksamhet_berattelse_2016-17 FINAL
Balansrakning_FSMK_2016-2017
Balansrakning_FSMK_2017
FSMK_verksamhetsplan_2017-18
FSMK_dagordning_arsmöte_2017
Resultatrakning_FSMK_2016-2017
Revision_FSMK_2017
ValberedforslagFSMKstyrelse2017-18