INBJUDAN TILL FSMK-DAGEN (INKL. FSMK:S ÅRSMÖTE) OCH ÄMNESKONFERENSEN 2018, 3-4 MAJ

FSMK och Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet, har glädjen att inbjuda FSMK:s  medlemmar till FSMK-dagen (och FSMK:s årsmöte) samt Ämneskonferensen 2018. Evenemangen äger rum på Ekonomikum, Uppsala universitet , torsdag 3 maj (start 13.00) till fredag 4 maj (avslutning med gemensam lunch). FSMK:s årsmöte avslutar FSMK-dagen den 3 maj, och följs av vår årliga medlemsmiddag (någonstans centralt i Uppsala – lokal meddelas framöver!).

Temat för FSMK-dagen (3 maj) är Akademisk frihet – hot och trakasserier inom akademin . Akademisk frihet kan definieras på många sätt men ett av de mest grundläggande kriterierna för frihet torde ändå vara att man som forskare har en grundläggande säkerhet och trygghet i val av forskningsobjekt, i praktisk datainsamling och i samband med förmedling av resultat. I många länder i världen är detta ingen självklarhet. Även i Sverige, ett land som i internationell jämförelse har mycket höga nivåer av trygghet och säkerhet, finns det tecken som tyder på att hot och trakasserier mot forskare blir både vanligare och mer systematiska. Vissa områden förefaller särskilt utsatta, t ex genusforskning och migrationsforskning. Då mycket av hoten och trakasserierna dessutom kanaliseras online (bl a via sociala medier) kan man fråga sig om medie- och kommunikationsvetenskapliga forskare har ett särskilt ansvar för att studera och belysa detta fenomen, och om mkv-forskare rentav är särskilt utsatta. Inbjudna och bekräftade talare på temat är Hillevi Ganetz (professor vid Stockholms universitet) och Mattias Ekman (docent vid Örebro universitet och sekreterare i FSMK).

Temat för Ämneskonferensen (4 maj) är A Non-Media Centric Approach to Media Studies. På FSMK-dagen för fem år sedan (2012, i Umeå) var temat “Mediecentrism i medieforskningen”. Sedan dess har diskussionen om vad media egentligen är och hur vi ska förhålla oss till det faktum att ett av våra huvudsakliga studieobjekt ständigt förändras blivit än mer relevant. Inom mkv ställs vi kontinuerligt inför den intellektuella utmaningen att balansera behovet av djup kunskap och expertis när det gäller att studera specificiteten av “media” å ena sidan, och behovet att undvika att artikulera “media” som isolerade från samhället eller skapa en dikotomi mellan “media” och “resten av samhället” å den andra sidan. Vilka konsekvenser har detta för hur vi organiserar och lägger upp våra utbildningar i mkv i Sverige idag? Fokuserar vi på rätt saker? Fokuserar vi (hur paradoxalt det än kan låta) för mycket på medierna, på bekostnad av andra dimensioner av samhälle och kultur? 

För att öppna för diskussion om detta välkomnar vi Shaun Moores, Professor of Media and Communications vid Sunderland University, UK, som huvudtalare på temat A Non-Media Centric Media Studies. Shaun Moores anförande följs av en paneldebatt om hur en icke-mediecentrerad medievetenskap kan synliggöras i undervisningen, med deltagare från flera svenska universitet (slutgiltig talarlista meddelas senare).

Plats för FSMK-dagen och ämnesdagen: Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala

Hotell betalas av varje enskild deltagare. Ett antal rum finns reserverade för konferensen på

Akademihotellet ( http://akademihotellet.se/sv/). Ange bokningskoden  121878 vid bokning.

Arrangemanget är gratis för FSMK:s medlemmar. Anmälningslänk och dagordning + kallelse till årsmötet kommer under vårterminen 2018.

Om ni har frågor om det praktiska arrangemanget, kontakta Ylva Ekström, institutionen för informatik och media, Uppsala universitet: ylva.ekstrom@im.uu.se  

Välkomna!

hälsar

FSMK:s styrelse