Utlysningen av doktorandtjänster på JMG

Forskarutbildningen i Journalistik, Medier och Kommunikation är öppen för sökanden med en bakgrund inom såväl journalistik som medie- och kommunikationsvetenskap. JMG bedriver främst forskning inom fem plattformar med fokus på journalistik, kriskommunikation, politisk kommunikation, medieanvändning och mediestruktur, samt organisationers kommunikation. Ansökningar från kandidater som önskar bedriva forskning inom något av dessa områden välkomnas särskilt.

https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/Lediga_anstallningar-detaljsida/?id=1886

The doctoral program in Journalism, Media and Communication is open for students with a background in journalism, media and communication science. The research at JMG mainly focuses on journalism, crisis communication, political communication, media use and media structure and also Orgnanizations and communication.
Candidates who are interested in any of the stated areas of research are particularly encouraged to apply to the doctoral programme.

https://www.gu.se/english/about_the_university/job-opportunities/vacancies-details/?id=1886

Sista ansökningsdatum 18-03-15