Resestipendier för doktoranders deltagande på FSMK-dagen/Ämneskonferensen 2019

FSMK erbjuder liksom tidigare år resestipendier för doktoranders deltagande på FSMK-dagen/Ämneskonferensen. FSMK-dagen/Ämneskonferensen äger i år rum 16-17 maj vid Örebro universitet. Se separat utskick för tema/talare. Doktorander som är medlemmar i FSMK (OBS – om du inte har ett individuellt medlemskap, kolla om din heminstitution har ett institutionsmedlemskap i FSMK – normalt omfattas doktorander av institutionsmedlemskapet) kan söka ett stipendium för full kostnadstäckning av resa ToR Örebro (ej logi) för deltagande på FSMK-dagen/Ämneskonferensen (tåg/buss eller i relevanta fall flyg – kontakta FSMK enligt nedan för att kontrollera om flygresa täcks från ditt lärosäte). Ansökan ska innehålla namn, personnummer, lärosäte, planerad kostnad för resan, samt kort beskrivning av på vilket stadium av din forskarutbildning du är (år på utbildningen, har genomgått PM-seminarium/halvtidsseminarium/slutseminarium, eller motsvarande).

Ansökan skickas via mail till FSMK:s kassör Fredrik Norén, fredrik.noren@umu.se

Beviljat stipendium kan sedan utkvitteras från kassören mot uppvisande av biljett/kvitto/scannad kopia av desamma. Sista ansökningsdatum är fredagen 3 maj 2019.