Två lektorat i MKV vid Uppsala universitet


 2 ​x lektorat i MKV vid Uppsala universitet. Sista ansökningsdag 3:e juli.

Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap

I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration i medie- och kommunikationsvetenskap. Den sökande förväntas undervisa i teori och metod på grund- och avancerad nivå samt även delta i praktiska och yrkesorienterade moment av undervisningen. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration, kursutveckling och handledning. Den sökande förväntas vara beredd att ta administrativt ansvar samt aktivt delta i lärarkollegium. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=275049

http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=275042