Årsmöte 2020

Vi kallar föreningens medlemmar till (ett digitalt) årsmöte, fredag 11 december, med start kl 12.00. Möteshandlingar, länk och tillhörande kod delas i ett senare mejlutskick. För ändamålet använder vi tjänsten Zoom.