Dags att nominera till FSMKs pris för bästa avhandling 2019-2020

Nu är det dags att nominera kandidater till FSMKs avhandlingspris 2021. Målet med priset är att lyfta fram en excellent doktorsavhandling inom medie- och kommunikationsvetenskap eller journalistik. Första pris är 5 000 kr. Andra pris är ett skriftligt hedersomnämnande. Prisutdelningen sker i samband med FSMK-dagen i Kalmar i 20-21 maj 2021.

Avhandlingen ska vara framlagd mellan januari 2019 och december 2020 (inkl. planerad t.o.m.). Den ska vara godkänd vid svenskt lärosäte, och skriven på svenska eller engelska. Avhandlingen ska visa på exceptionell kvalitet, prov på originalitet och intellektuellt djup i termer av teori, metodologi och analys, och utgöra ett väsentligt bidrag till kunskapsområdet.

Deadline för nomineringar är den 1 december 2020

Nomineringar kan göras av handledare, opponent, examinator, betygsnämndsledamot, eller annan kollega. Anvisningar för nomineringsprocessen finns här.

För FSMKs styrelse

Kristina Widestedt, Michael Forsman, Joanna Doona