Tekniska mediestudier: Inbjudan att bidra till en antologi och ett forskningsfält

De senaste årtiondena har medielandskapet förändrats i grunden. Nya teknologier, ökad digitalisering, internationalisering och ändrade ekonomiska drivkrafter har påverkat i stort sett alla samhällsnivåer och skapat nya förutsättningar för medieutveckling, medieanvändning och mediestrukturer i stort. Medielandskapets förändring innebär många nya möjligheter, men också en ökad komplexitet. Det har skapat ett behov av kompetens med kunskap att tolka och hantera de utmaningar som följer av sådan teknologisk utveckling. Samtidigt kan vi konstatera ett växande intresse för studier och utveckling av medietekniska lösningar och plattformar som tar hänsyn till sociala, kulturella, ekonomiska och tekniska faktorer och förutsättningar. Som ett svar på vår och andras nyfikenhet inför den här typen av frågor har vi initierat ett bokprojekt till vilket vi nu söker författare.

Vi söker dig som vill etablera fältet ”tekniska mediestudier” genom en bok som dels ska fungera som en tankeväckande introduktion till studenter, dels utgöra en teoretisk resurs som studenter kan återvända till under senare delar av sin utbildning. Vår ambition är att bokens kapitel ska ta sin utgångspunkt i studenternas medievardag/mediepraktiker för att upprätta och utforska nya och kanske oväntade relationer mellan kultur, samhälle, ekonomi och teknologi för att på den vägen hjälpa studenter att bedriva studier som både är kritiska och lösningsfokuserade. Intresseanmälan görs senast 28 april genom att skicka ett abstract om 400-500 ord till martin.berg@mau.se. I detta abstract vill vi att du:

  • presenterar din övergripande idé, hur den bottnar i forskning och förhåller sig till ovan beskrivna tanke om “tekniska mediestudier”;
  • visar hur du tar din utgångspunkt i studenternas medievardag/mediepraktiker;
  • förklarar hur kapitlet upprättar och utforskar nya och kanske oväntade relationer mellankultur, samhälle, ekonomi och teknologi;
  • beskriver vad kapitlet hjälper studenterna att lära sig;
  • ger exempel på hur ditt kapitel skulle kunna användas pedagogiskt.

Besked om huruvida abstract accepteras lämnas senast 7 maj. Vi räknar med att kunna inkludera cirka 12 kapitel à 7000 ord. Författare vars abstract accepteras kommer att bjudas in till en första idéworkshop som äger rum fredag den 21 maj, kl 9-12 (Zoom). Slutligt besked om inkludering av kapitel lämnas i början av juni och därefter skrivs kontrakt.

Boken kommer att publiceras av Studentlitteratur under våren 2023 (utgivningsbeslut är fattat). Manuskript kommer att diskuteras vid ett antal gemensamma seminarier under 2022 med slutlig leverans och språkgranskning under hösten samma år.

Vi ser fram emot att få höra av dig! Sprid gärna inbjudan till andra personer i ditt nätverk.

Martin Berg, Maria Engberg och Sara Leckner Malmö universitet