Mentorsverksamhet för juniora medieforskare

Etableringen av mentorsverksamheten har sin bakgrund i den ojämställdhet som råder i akademin, inklusive det medie- och kommunikationsvetenskapliga fältet. Under försöksperioden HT21-VT23 finansierar FSMK mentorer för fem juniora medie- och kommunikationsvetenskapliga forskare som identifierar sig som kvinnor (MKV- och journalistikforskare). 

Verksamheten är ett sätt att stötta nydisputerade medieforskare som identifierar sig som kvinnor, skapa möten och kunskapsöverföring mellan juniora och seniora forskare inom fältet. I dagsläget fokuserar mentorsverksamheten på den könsmässiga ojämställdheten, men det finns en stor medvetenhet om att kön inte är den enda viktiga parametern i akademins maktsystem utan samspelar med t ex etnicitet, ålder, geografi (centrum/periferi) och socioekonomiska villkor. Om försöksperioden faller väl ut, är ambitionen att i ett nästa steg utvidga verksamheten till att inte endast vara inriktat på juniora forskare som identifierar sig som kvinnor utan också inkludera andra.

Skicka din ansökan till info@mediekom.se senast den 25 augusti 2021. Skriv ”Mentorsverksamheten” i ämnesraden. Besked om vilka som har valts ut att ingå i mentorsverksamheten under 2021-2023 meddelas senast den 20 september.

  • Bedömningskommitté
  • Anna Edin, professor, Högskolan i Gävle
  • Anna Rosvall, professor, Stockholms universitet
  • Anna Maria Jönsson, professor, Södertörns högskola
  • Annika Egan Sjölander, docent, Umeå universitet
  • Stina Bengtsson, professor, Södertörns högskola

Läs mer här: