FSMK-dagen – Time to register/Anmälan öppen!

It is finally time to register for the FSMK day and MKV-symposium 2022, which will happen on 5-6 May in Sundsvall. It will be fantastic to meet everyone after a long period of pandemics, isolation, and almost only digital meetings for many of us.

Registration is open from March 15 to April 14. If you are a participant in a panel, also register. Here you can find a preliminary program https://www.miun.se/Forskning/forskningscentra/demicom/fsmk-sundsvall/program/

Register here: https://www.miun.se/Forskning/forskningscentra/demicom/fsmk-sundsvall/

Welcome to Mid Sweden University!


Det är äntligen dags att anmäla sig till FSMK-dagen och ämneskonferensen 2022 som sker 5-6 maj i Sundsvall. Det kommer att vara fantastiskt att träffa lärare och forskare inom ämnet efter en lång period med pandemin, isolering och nästan endast digitala träffar för många av oss.

Anmälan är öppen från och med idag, den 15 mars till den 14 april. Om du är deltagare av en panel anmäl dig också. Här kan du hitta ett preliminärt program https://www.miun.se/Forskning/forskningscentra/demicom/fsmk-sundsvall/program/

Anmäl dig: https://www.miun.se/Forskning/forskningscentra/demicom/fsmk-sundsvall/

Välkommen till Mittuniversitetet hälsar FSMK, Demicom och MKV Sundsvall!