FSMK årsmöte 2023 – handlingar

Härmed bifogas handlingar inför FSMKs årsmöte 2023. Årsmötet äger rum torsdag den 17 augusti kl. 14.45-16.15 i Bergen under NordMediakonferensen. Lokal har ännu ej meddelats från de lokala arrangörerna, men kommer att annonseras så snart som möjligt på FSMKs hemsida och mejllista.

Varmt välkomna!

Styrelsen