FSMKs avhandlingspris 2023

Åtta avhandlingar var nominerade till FSMKs avhandlingspris och har bedömts av en grupp professorer inom ämnet. Avhandlingspriset tilldelades Rebecca Bengtsson Lundin från Stockholms universitet, för avhandlingen Appearance and photographs of people in flight: A qualitative study of photojournalistic practices in spaces of (forced) migration med motiveringen:

“Denna avhandling är en framstående svensk doktorsavhandling med ett tydligt bidrag till fältet, såväl genom att föreslå och testa ett nytt sätt att förstå fotojournalistiska metoder och foton i pressen, som utvecklingen av den teoretiska diskussionen kring användningen av foto i journalistiska reportage om människor på flykt. Avhandlingen är välstrukturerad, kombinerar teoretiska perspektiv på ett genomtänkt och innovativt sätt, är synnerligen välskriven och välgrundad i relevant forskning. Den knyter samman teori och praktik på ett berömvärt sätt och forskningsfrågan besvaras genom analys av ett omfattande empiriskt material.”

Ett hedersomnämnande gick till Philipp Seuferling på Södertörns Högskola för hans avhandling Media and the refugee camp: the historical making of space, time, and politics in the modern refugee regime.