FSMK utlyser doktorandstipendier för 2024

FSMK utlyser härmed doktorandstipendier för 2024. I budget finns avsatt 35.000 kronor för doktorandstipendier, vilka fördelas på två utlysningar: 

  1. Stipendier för deltagande i ICA: FSMK delar ut 5 stycken stipendier som avser täcka medlemskap (98 USD) samt konferensavgift (183 USD). Summan motsvarar ca. 3.000 SEK. 
  2. Stipendier för deltagande i ECREA: Dessa medel utlyses i mars, efter att meddelande om abstract kommit från ECREA. 

För båda stipendierna gäller att paper / abstracts ska ha accepterats. 

Ansökningarna behandlas löpande och bedöms av en grupp bestående av medlemmar ur FSMKs styrelse. 

Ansökan ska innehålla en bekräftelse på acceptans av paper / abstract. Beviljade stipendier kvitteras mot inskickade kvitton på erlagd medlems/konferensavgift. 

Ansökan skickas till Göran Bolin: goran.bolin@sh.se