FSMK lyser ut mentorsprogram för juniora medie- och kommunikationsforskare

FSMK lyser nu, för andra gången, ut ett mentorsprogram för juniora medie- och kommunikationsforskare som identifierar sig som kvinnor. Etableringen av mentorsprogrammet har sin bakgrund i den ojämställdhet som råder i akademin, inklusive på det medie- och kommunikationsvetenskapliga fältet. 

Hur går mentorsprogrammet till?

Under perioden april 2024 till maj 2026 finansierar FSMK mentorsverksamhet för tre till fem mentorspar. Programmet täcker kostnader för resor, lunch (och boende om det behövs) för två årliga möten mellan den juniora forskaren och dennes mentor per år. Adept och mentor enas om var och hur ofta övriga möten ska äga rum. Övriga möten sker med fördel digitalt, eller fysiskt om adept eller mentor kan finansiera dem på annat sätt. 

Vem kan ansöka om att ingå i mentorsprogrammet?

Alla forskare som identifierar sig som kvinnor, har disputerat i MKV, journalistik eller närliggande ämne för maximalt fem år sedan (räkna bort tid för föräldraledighet, sjukskrivningar, etc.) och som är anknutna till en institution för MKV eller journalistik vid ett svenskt lärosäte kan ansöka om en senior mentor.

Programgrupp och bedömningskommitté

Anna Edin, professor, Högskolan i Gävle

Anna Rosvall, professor, Stockholms universitet

Anna Maria Jönsson, professor, Södertörns högskola

Annika Egan Sjölander, professor, Umeå universitet

Stina Bengtsson, professor, Södertörns högskola

Skicka din ansökan till: fsmkkassor@runbox.com senast den 1 mars 2024. Besked om vilka som har valts ut att ingå i mentorsprogrammet under 2024-2026 meddelas senast den 1 april. Programmet påbörjas sedan den 17-18 april 2024 i samband med FSMK-dagarna.