FSMK utlyser doktorandstipendier för ECREA

Paper / abstracts ska ha accepterats. 

Ansökningarna behandlas löpande och bedöms av en grupp bestående av medlemmar ur FSMKs styrelse. 

Ansökan ska innehålla en bekräftelse på acceptans av paper / abstract. Beviljade stipendier om högst 3000 kr kvitteras mot inskickade kvitton på erlagd medlems/konferensavgift. 

Ansökan skickas till Göran Bolin: goran.bolin@sh.se