FSMK-konferens och ämneskonferens i MKV i Piteå den 14-15 maj 2014

Arrangerad av FSMK och Luleå Tekniska Universitet campus Piteå

FSMK-dagen 2014 – ”Nya publiceringskulturer”

Välkommen till den årliga forskardagen som arrangeras av FSMK och som i år hålls på Luleå Tekniska Universitet och Piteå Campus. FSMK-dagen startar med registrering och lunch från kl 12.00 och programstart 13.00. Temat i år är “Nya publiceringskulturer”. En inbjuden panel behandlar aktuella frågor om vetenskaplig publicering, t.ex. open access och upphovsrätt samt bibliometri, rankning och publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter. Vi kan lova en intressant eftermiddag!

I panelen:

  • Ulf Kronman har arbetat som bibliometriker vid Karolinska institutet, KTH och Vetenskapsrådet och är sedan 2012 samordnare av programmet OpenAccess.se och publiceringsfrågor vid Kungliga biblioteket.
  • Christian Christensen är professor i Journalistik vid institutionen för Medie- och kommunikationsvetenskap, Stockholms universitet. Han har arbetat i Sverige, USA och Turkiet.
  • Martin Fredriksson, bitr. universitetslektor vid Tema Q, Linköpings universitet, samt verkställande redaktör för tidskriften Culture Unbound. Disputerade 2010 på en avhandling om svensk upphovsrättshistoria och forskar om piratkopieringens ideologi och politik.

Moderator: Anna Roosvall, docent, Örebro universitet.

Tid:   14 maj 13-00-16.00

Plats: Piteå Campus, Luleå Tekniska Universitet, Acusticum Blackbox, ingång Acusticum huvudentré (Byggnad intill LTU Campus Piteå), http://www.acusticum.se/wp-content/uploads/2013/04/Acusticum_karta2.jpg

FSMK-deltagande och middag erbjuds kostnadsfritt för FSMK-medlemmar!

Program 14 maj

12.00-13.00    Registrering och lunch i Acusticums restaurang

13.00-13.15    Introduktion till dagen

13.15-14.30    Panelsamtal

14.30-14.45    Kaffe och kaka

14.45-16.00    Panelsamtal

16.00-16.30    Paus

16.30-17.30    FSMK har årsmöte

19.00               Middag på Piteå Stadshotell

 

Ämneskonferens MKV 2014: “Medieutbildningar i den digitala tidsåldern”

Luleå Tekniska Universitet campus Piteå är 2014 års värd för ämneskonferensen för MKV som har temat “Medieutbildningar i den digitala tidsåldern”. Medielandskapet har förändrats mot fler digitala plattformar och användandet av och innehållsproduktionen på dessa förändras. Samtidigt har arbetsmarknaden utvecklats mot eget entreprenörskap och fokus på kreativa processer. Många av dagens medie- och journalistutbildningar är i en rekonstrueringsfas och där kan perspektiv från andra, till exempel mer tekniskt orienterade discipliner, vara intressanta. Vi ägnar halvdagen åt diskussioner i små grupper och slutligen en gemensam diskussion och utbyte av erfarenheter.

Program 15 maj

09.00-09.30    Introduktion till ämneskonferensen

09.30-10.00    Diskussion i små grupper utifrån temat

10.00-10.30    Kaffe och smörgås

10.30-11.15    Fortsatt diskussion i små grupper

11.15-12.30    Redovisning av diskussion gemensamt samt utbyte av erfarenheter

12.30-13.00    Avslutning och planering av nästa års konferens

Tid:   15 maj 09-00-13.00

Plats: Piteå Campus, Luleå Tekniska Universitet, Acusticum Blackbox, ingång Acusticum huvudentré (Byggnad intill LTU Campus Piteå), http://www.acusticum.se/wp-content/uploads/2013/04/Acusticum_karta2.jpg

 

Anmälan, Resa och Boende 

Anmälan behövs senast 22 april och i den anger du om du

  • deltar på FSMK-konferens 14 maj
  • deltar på middag 14 maj
  • deltar på MKV ämneskonferens 15 maj
  • är FSMK-medlem (då är middagen kostnadsfri)
  • har önskemål om specialkost

Anmälan skickas via e-post till Sofia Larsson larsof@ltu.se. Vi bjuder deltagarna på lunch vid ankomst den 14 maj, middag för medlemmar och fika i pauser. Vi har inte någon deltagaravgift. Kostnader för resa och boende står deltagare själv för, samt middag om man inte är medlen i FSMK.

Boende i närheten av Campus Piteå

Resa till Piteå

Till Piteå kommer man enklast med flyg till Luleå Flygstation. SAS och Norwegian har flera avgångar till och från Luleå dagligen. Transfer sker med Flygtaxi “Delad taxi” till adress Acusticum 4 eller “Flygtransfer” till hållplats Musikhögskolan/LTU Campus Piteå. För att hitta till konferenslokalen bör ni gå in genom Acusticums huvudentré.

Lokalinfo.: http://www.acusticum.se/kontakt/karta-over-omradet/

Piteå Campus info.: http://www.ltu.se/ltu/Kontakta-oss/Pitea-Campus