Stipendium för forskning om Konsumentjournalistik

Det finns ett stipendium att söka för arkivstudier i Nordiska Museets Arkiv i Stockholm. Där förvaras Charlotte Reimersons arbetsmaterial från press, radio och TV under ett drygt halvsekel efter 1947. Det året tog ordet ”Konsumentupplysning” plats i svenska språket. Charlotte Reimerson, konsumentjournalist och författare, var med från början. Först i press och radio och från 1958 också i TV. Allt arbetsmaterial finns sparat och förvaras nu på Nordiska Museets Arkiv under rubriken ”Rädda 1900-talet”.

Stipendium att söka är antingen ett på 20 000 kr eller två på 10 000 vardera tänkta att finansiera ett antal studiedagar på museets arkiv i Stockholm. Projektet ska kort beskrivas i ansökan. Som referens kan t ex handledare anges. Ansökan senast den 15 april 2014 per epost till birgitta.svensson@nordiskamuseet.se och beslut om beviljat stipendium meddelas under maj 2014. Frågor om stipendiet besvaras av  Birgitta Svensson, professor, Nordiska museet birgitta.svensson@nordiskamuseet.se och Birgitta Ney, redaktör för presshistorisk årsbok, birgittaney@gmail.com

Stockholm i oktober  2013

Birgitta Svensson & Birgitta Ney

 

Tidigare mottagare av stipendiet:

2009 – Sophie Elsässer, Lunds universitet

2010 – Maria Edström, Göteborgs universitet

2012 – Kristina Lundgren, Södertörns högskola