REALITY: Vad är verkligt i TV?

En konferens om TV för medieforskare och branschfolk.

Bland talarna: Pia Marquard, Nahid Persson Sarvestani, Anne Jerslev, Robert Aschberg.

Dokumentär, drama – reality?

Så gott som alla tv-genrer gör idag anspråk på att skildra verkligheten. Realitysåporna sägs ge oss inblick i alla verkligheter vi kan tänka oss. TV-filmer beskrivs allt oftare vara baserade på verkliga händelser. Dramaserier gör vad de kan för att ge publiken en känsla av verklighet. Och samhällsreportagen, faktaprogrammen, dokumentärerna – de ÄR själva verkligheten. Eller?

Under två dagar diskuterar, analyserar och provocerar medieforskare och branschfolk frågan om verkligheten i TV. Finns den alls? Vad får verklighetsanspråken för konsekvenser? Vad gör de med publiken – och vad gör publiken med dem?

Programmet

På programmet står föreläsningar, workshops och panelsamtal.

Bland talarna märks Pia Marquard, TV-gurun som gav världen Robinson, Anne Jerslev, medieforskare från Köpenhamn som ofta ställt frågan ”var går gränsen?”, Nahid Persson Sarvestani, dokumentärfilmare som avslöjade prostitutionen bakom den iranska slöjan och Helen Wood, professor från Leicester som har forskat om reality-TV i förhållande till klasstillhörighet och identitet.

Moderator: Robert Aschberg

 

Exempel på workshops:

Arbetsmetoder i realityprogram: Robert Aschberg, gästprofessor, JMG

Svensk TV och det historiska medieminnet  av den andre: Tommy Gustafsson, Linnéuniversitetet och Erik Sandberg,  Laika film & television AB

TV-serie som verklighetsspegel – Grekisk kris i fiktion-TV: Georgia Aitaki, JMG

 

Anmälan

Konferensen kostar 1000 kr exkl moms. I det ingår lunch och middag dag 1 och fika båda dagarna.

Vi behöver din anmälan senast 30 april 2014. Läs mer och anmäl dig på konferensens webbplats http://jmg.gu.se/reality

Arrangörer: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) och Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet.

Finansiär: TV i centrum

reality konferens