FSMK-dagen och Ämneskonferensen i MKV

FSMK-dagen och Ämneskonferensen i MKV i  Stockholm den 23-24 april 2015

FSMK-dagen och Ämneskonferensen arrangeras i år av FSMK och JMK/IMS vid Stockholms universitet. FSMK-dagen och Ämneskonferensen hålls som vanligt i följd under en eftermiddag respektive en förmiddag. FSMK-dagen fokuseras traditionsenligt huvudsakligen på forskningsfrågor, medan Ämneskonferensen ägnas åt undervisningsfrågor.

23 april 13:00-16:00 FSMK-dagen 2015

”Media literacy”, yttrandefrihet och demokrati

– en temadag tillägnad Ulla Carlsson

Välkommen till den årliga forskardagen som arrangeras av FSMK och som i år hålls på JMK/IMS vid Stockholms universitet. Årets tema är “media literacy”, eller medie- och informationskunnighet (MIK) och professor Ulla Carlsson inleder dagen. Såväl FSMK-dagen som Ämneskonferensen tillägnas i år Ulla Carlsson för att uppmärksamma hennes gärning för medieforskningen.

En inbjuden panel bestående av forskare och praktiker reflekterar och blickar framåt utifrån sina respektive perspektiv kring ”media literacy”. Medie- och informationskunnighet (MIK) är starkt kopplat till demokratins offentliga rum och berör alla i samhället. Vilka mediekunskaper och färdigheter behövs idag och i framtiden? Hur kan forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap bidra till framtidens medie- och informationskunnighet?

Vi ser fram emot en spännande och innehållsrik eftermiddag!

Program

Inledning: Ulla Carlsson, Professor, UNESCO Chair in Freedom of Expression, Göteborgs universitet, JMG.

I panelen:

  • Ulf Dahlquist, Forskningsansvarig samt verksamhetsansvarig för omvärldsanalys, Statens medieråd.
  • Michael Forsman, Docent i Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola. Har bl a skrivit rapporten Medie- och informationskunnighet. En kartläggning av aktörer (2014)
  • Ragna Wallmark, Konsult i mediefrågor. Har tidigare arbetat på SVT och UR som TV-producent, regissör och projektledare.

Moderator: Anna Roosvall, Docent i Medie- och kommunikationsvetenskap, IMS/JMK, Stockholms universitet, ordförande i FSMK

Plats: JMK-salen, IMS, Karlavägen 104, plan 4

 

23 april, kvällstid: Middag för anmälda deltagande.

Tid och plats meddelas senare. Middagen är gratis för FSMK:s medlemmar.

 

24 april 9:00-12:00, Ämneskonferensen 2015

”Media literacy” – Hur kan medie- och informationskunnighet (MIK) stärka MKV:s roll i utbildningslandskapet?

Även Ämneskonferensen, som arrangeras av JMK vid Stockholms universitet, ägnas detta år åt ”media literacy”/medie- och informationskunnighet (MIK). Ämneskonferensen fokuserar till skillnad från FSMK-dagen på undervisningen inom MKV. Vilka utmaningar och möjligheter utgör området ”media literacy”/MIK för MKV-utbildningarna? Hur förhåller sig MKV till Lärarhögskolans arbete med MIK och medborgarskapsutbildningar i relation till mediefrågor?

Kristina Alexanderson, chef för Internet i skolan på .SE, projektledare för Creative Commons Sverige, kommer att tala om resultaten av en rapport om elever och Internet.

Panel:

Michael Forsman, Docent i Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola. Har bl a skrivit rapporten Medie- och informationskunnighet. En kartläggning av aktörer (2014).

Johan Sandahl, Fil. lic. och doktorand på Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik. Gymnasielärare i samhällskunskap, historia och religionskunskap. Har arbetat med undervisning i medborgarutbildningsfrågor. Sandahl talar utifrån detta om mediekritikens roll.

Moderator: Kristina Riegert, Professor i Medie- och kommunikationsvetenskap, IMS/JMK, Stockholms universitet.

Paneldiskussionen följs av en allmän diskussion där alla deltagare har möjlighet att utbyta erfarenheter och perspektiv.

 

Plats: JMK-salen, IMS, Karlavägen 104, plan 4

 

24 april kl 12:00-13:00 Lunch

JMK/IMS bjuder deltagare vi Ämneskonferensen på lunch.

 

Anmälan:

Anmälan ska ske senast 27 mars till Hlazo Mkandawire på adressen FSMKMKVdagarna@ims.su.se

Var vänliga och skriv i möjligaste mån er anmälan på engelska.

Anmälan ska innehålla följande information:

Name (namn)

Department and university/university college (institution och universitet/högskola)

Will be present at (deltagande vid) FSMK-dagen 23/4 (yes/no)

Will be present at (deltagande vid) Ämneskonferensen 24/4 (yes/no)

Will be present at dinner (deltagande vid middagen) 23/4 (yes/no)

Will be present at lunch (deltagande vid lunchen) 24/4 (yes/no)

If applicable: information about special diatery needs (Eventuella önskemål om specialkost)

 

Varmt välkomna till Institutionen för mediestudier (IMS) vid Stockholms universitet!