FSMK-dagen och Ämneskonferensen i MKV: uppdaterat program

FSMK-dagen och Ämneskonferensen i MKV

23-24 april 2015. Plats: JMK-salen, IMS, Karlavägen 104, plan 4

FSMK-dagen och Ämneskonferensen arrangeras i år av FSMK och JMK/IMS vid Stockholms universitet. FSMK-dagen fokuseras traditionsenligt huvudsakligen på forskningsfrågor, medan Ämneskonferensen ägnas åt undervisningsfrågor.

Såväl FSMK-dagen som Ämneskonferensen tillägnas i år Professor Ulla Carlsson för att uppmärksamma hennes gärning för medieforskningen.

 

FSMK-dagen, 23 april

12:30-13:00: Ankomst, registrering

13:00-16:00 ”Media literacy”, yttrandefrihet och demokrati – en temadag tillägnad Ulla Carlsson

Välkommen till den årliga forskardagen som arrangeras av FSMK! Temat är “media literacy”, eller medie- och informationskunnighet (MIK) och professor Ulla Carlsson inleder dagen. En inbjuden panel bestående av forskare och praktiker reflekterar och blickar framåt utifrån sina perspektiv på ”media literacy”. Medie- och informationskunnighet (MIK) är starkt kopplat till demokratins offentliga rum och berör alla i samhället. Vilka mediekunskaper/-färdigheter behövs idag och i framtiden? Hur kan forskning inom MKV bidra till framtidens medie- och informationskunnighet?

13:00-13:10 Välkomna!Anna Roosvall, Docent i Medie- och kommunikationsvetenskap, IMS/JMK, Stockholms universitet, ordförande i FSMK

13:10-13:30 InledningUlla Carlsson, Professor, UNESCO Chair in Freedom of Expression, Göteborgs universitet, JMG.

13:30-14:30 Panelinlägg.

  • MIK – ett område för MKV forskning?Michael Forsman, Docent i Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola. Har bl a skrivit rapporten Medie- och informationskunnighet. En kartläggning av aktörer (2014)
  • MIK, digital kompetens och lärarutbildningarUlf Dahlquist, Forskningsansvarig samt verksamhetsansvarig för omvärldsanalys, Statens medieråd.
  • Vilken nytta har vi som medieproducenter av forskningen och hur använder vi oss av den?Ragna Wallmark, Konsult i mediefrågor. Har tidigare arbetat på SVT och UR som TV-producent, regissör och projektledare.

14:30-14:45 Fikapaus

14:45-16:00 Paneldebatt: Ulla Carlsson, Ulf Dahlquist, Michael Forsman, Ragna Wallmark, samt inlägg och frågor från publiken

Moderator: Anna Roosvall

16:00 Tillkännagivande av FSMK:s avhandlingspristagare 2015

18:30: Middag för anmälda deltagande i Filmhusets restaurang, Borgvägen 1

 

Ämneskonferensen 24 april

9:00-12:00

”Media literacy” – Hur kan medie- och informationskunnighet (MIK) stärka MKV:s roll i utbildningslandskapet?

Även Ämneskonferensen, som arrangeras av JMK, ägnas åt ”media literacy”/medie- och informationskunnighet (MIK) och fokuserar till skillnad från FSMK-dagen på undervisningen inom MKV. Vilka utmaningar och möjligheter utgör området ”media literacy”/MIK för MKV-utbildningarna? Hur förhåller sig MKV till Lärarhögskolans arbete med MIK och medborgarskapsutbildningar i relation till mediefrågor?

Panel:

Kristina Alexanderson, chef för Internet i skolan på .SE, projektledare för Creative Commons Sverige, kommer att tala om resultaten av en rapport om elever och Internet.

Michael Forsman, Docent i Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola. Har bl a skrivit rapporten Medie- och informationskunnighet. En kartläggning av aktörer (2014).

Johan Sandahl, Fil. lic. och doktorand på Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik. Gymnasielärare i samhällskunskap, historia och religionskunskap. Har arbetat med undervisning i medborgarutbildningsfrågor. Sandahl talar utifrån detta om mediekritikens roll.

Moderator: Kristina Riegert, Professor i Medie- och kommunikationsvetenskap, IMS/JMK, Stockholms universitet.

Paneldiskussionen följs av en allmän diskussion där alla deltagare har möjlighet att utbyta erfarenheter och perspektiv.

12:00 Lunch för anmälda deltagare.