FSMK:s avhandlingspris 2015

FSMK:s avhandlingspris 2015.

I samband med FSMK-dagen (23/4) delades för andra gången FSMK:s avhandlingspris ut. Målet med priset är att lyfta fram en excellent doktorsavhandling inom Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) och Journalistik (eller motsvarande), som är framlagd och godkänd vid svenskt lärosäte. Avhandlingen ska visa exceptionell kvalitet, prov på originalitet och intellektuellt djup i termer av teori, metodologi och analys, samt ge ett väsentligt bidrag till kunskapsområdet. Priset är på 5000 kr.

Inför avhandlingspriset 2015 hade 9 avhandlingar nominerats (från perioden 1 mars 2013 – 1 mars 2015) och med hjälp av externa läsare valde priskommittén ut tre avhandlingar som finalister. Dessa tre var:

  • Florencia Enghel (Karlstad) ”Video letters, mediation and (proper) distance: A qualitative study of international development communication in practice”
  • Johan Lindell (Karlstad) ”Cosmopolitanism in a Mediatized World: The Social Stratification of Global Orientations”
  • Signe Opermann (Södertörn) ”Generational Use of News Media in Estonia: Media access, spatial orientations and discursive characteristics of the news media”

Utifrån de externa läsarnas omdömen utsåg sedan priskommittén i samarbete med FSMK:s styrelse ut vinnaren av FSMK:s Avhandlingspris 2015, som blev:

Florencia Enghel (Karlstad) ”Video letters, mediation and (proper) distance: A qualitative study of international development communication in practice”

Vi gratulerar Florencia och övriga nominerade! Vi vill också passa på att tacka de externa läsare som gjort ett gediget arbete med att läsa och bedöma de nominerade avhandlingarna. Tack till Lowe Hedman (Uppsala), Bengt Johansson (Göteborg) och Åsa Kroon (Örebro).

FSMK:s styrelse genom priskommittén

Henrik Örnebring & Ylva Ekström