PhD student scholarships for online conference participation 2021

As a PhD student and member of the Swedish Association for Media and Communication Research (FSMK), you are invited to apply for a scholarship to cover conference registration costs. The association invites PhD students to apply in order to present accepted papers, extended abstracts, panel proposals, workshops or posters. Depending on the number of applicants, FSMK may also grant scholarships for students who participate only to listen/follow others’ conference presentations, without having their own accepted work. 

Continue reading

The FSMK dissertation prize of 2021

On May 21st Ingrid Forsler was awarded the FSMK dissertation prize of 2021 for the dissertation Enabling Media: Infrastructures, imaginaries and cultural techniques in Swedish and Estonian visual arts education – publicly defended at Södertörn University, June 5th, 2020. Main supervisor was Associate Professor Michael Forsman at Södertörn University. Opponent: Professor Geoffrey Bowker, UCLA Irvine.

Continue reading

Tekniska mediestudier: Inbjudan att bidra till en antologi och ett forskningsfält

De senaste årtiondena har medielandskapet förändrats i grunden. Nya teknologier, ökad digitalisering, internationalisering och ändrade ekonomiska drivkrafter har påverkat i stort sett alla samhällsnivåer och skapat nya förutsättningar för medieutveckling, medieanvändning och mediestrukturer i stort. Medielandskapets förändring innebär många nya möjligheter, men också en ökad komplexitet. Det har skapat ett behov av kompetens med kunskap att tolka och hantera de utmaningar som följer av sådan teknologisk utveckling. Samtidigt kan vi konstatera ett växande intresse för studier och utveckling av medietekniska lösningar och plattformar som tar hänsyn till sociala, kulturella, ekonomiska och tekniska faktorer och förutsättningar. Som ett svar på vår och andras nyfikenhet inför den här typen av frågor har vi initierat ett bokprojekt till vilket vi nu söker författare.

Continue reading

Invitation: Communication history of International Organizations and NGOs

Invitation to the international conference Communication history of International Organizations and NGOs – Questions, Research Perspectives, Topics, April 22 to 23, 2021 (online via Zoom).Featuring keynotes by Prof. Dr. Madeleine Herren-Oesch (University of Basel) and Thorsten Kahlert (formerly of the University of Aarhus).The joint annual conference of the Bremen Centre for Media, Communication Information Research (ZeMKI), the division for the history of communication of the German Communication Association (DGPuK), the Institute for Newspaper Research, Dortmund, and the Association for the Promotion of Newspaper Research, Dortmund will be held online.

Continue reading