Statement from FSMK

FSMK is appalled by the Russian unprovoked aggression towards its neighboring Ukraine, and strongly condemns the senseless act of violence now displayed. We stand firmly behind our Ukrainian colleagues, and the Ukrainian citizens now forced to abandon their homes or to arm themselves in defense of their country. We encourage all members to use available platforms to influence political leaders to find solutions to end the human catastrophe that we can now see unfolding in front of us. 

Continue reading

FSMK-dagen 2022

FSMK-dagen och MKV-dagen går av stapeln 5-6 maj 2022 i Sundsvall. Årets tema är digitalisering och dess påverkan på forskning och undervisning. Planen att vi ska kunna ses på plats i Sundsvall. Information om programmet, registrering och hotell kommer i början av mars. 

Continue reading

FSMK utlyser doktorandstipendier för 2022

FSMK utlyser härmed doktorandstipendier för 2022. FSMK prioriterar de internationella konferenserna ECREA, IAMCR, ICA (samt NordMedia de år denna konferens arrangeras). Stipendierna sökes och behandlas löpande, och gäller både konferenser där ”accept” på ”full papers” ges (t.ex. ICA, NordMedia), och konferenser som tillämpar abstracts-bedömning. 

Continue reading