Performing and Re/Defining Democracy in Post-Austerity Spain: Political Communication and Discursive Practices of the Podemos Party-Movement

This thesis explores the Spanish Podemos party-movement in its attempt to both undertake and to some degree ‘live’ a certain democratic experiment in the context following the 2007-2008 global economic crisis. More specifically, the ‘Podemos experiment’ is considered part of the wave of new left-wing parties that emerged in Southern Europe – namely, SYRIZA in Greece, the Five Star Movement in Italy, and the Front de Gauche in France – as a reaction to the implementation of austerity measures and the legitimacy crisis of representative democracy. Podemos is therefore perceived as performing and re/defining democracy as part of undertaking political action and of building a political identity. Both the performance and re/definition of democracy are thus inherently discursive, i.e. conceptualized and enacted in political discourse and in a variety of (mediated) contexts.

Continue reading

Utlysning av doktorandtjänst i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot organisationskommunikation

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning:

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år på heltid och finansieras genom anställning som doktorand. Doktoranden förutsätts ägna sin huvudsakliga arbetstid åt utbildning på forskarnivå (se beskrivet område nedan) och förväntas aktivt delta i institutionens och forskarskolan Management & IT (MIT)s seminarieverksamhet, workshoppar, konferenser mm. Andra uppgifter såsom undervisning och forskningsadministration kan också ingå inom ramen för anställningen (max 20 %). Undervisningsspråk är engelska och svenska.

Continue reading

Symposium on ‘Computational Text Analysis and Historical Change’

Welcome to the symposium “Computational Text Analysis and Historical Change” on September 4–6 at Humlab (Umeå University). The starting point of this interdisciplinary event is as follows: Considering the possibility to process large amounts of text data through methods such as probabilistic topic models or word embeddings, how can historical transformations of media, culture and society be empirically measured in novel ways? We hope that you will join us in exploring answers to this questions. 

Continue reading

Nordicom lanserar en ny digital plattform för dig som medieforskare

På NordMedia-konferensen i augusti 2019 lanserar Nordicom en ny digital plattform för dig som är nordisk medieforskare. På plattformen kommer du att kunna presentera dig själv och din forskning, hitta samarbetspartners och hålla dig uppdaterad om det senaste inom nordisk medieforskning, i ett helt nytt nordiskt sammanhang. 

Continue reading

FSMK:s avhandlingspris till Raul Ferrer Conills avhandling om spelifiering och journalistik

Under FSMK-dagarna i Örebro 16-17 maj delades FSMK:s avhandlingspris 2019 ut till vinnaren Raul Ferrer Conill från Karlstad universitet. Han har i sin avhandling – Gamifying the News: Exploring the Introduction of Game Elements into Digital Journalism– undersökt spelifiering och journalistik och bedömdes som vinnaren av nio inskickade bidrag.

Continue reading