Nominera till FSMKs pedagogiska pris!

FSMK meddelar härmed om möjligheten att nominera kandidater till FSMKs pedagogiska pris. Enligt beslut i styrelsen ska priset tilldelas en person/grupp som gjort betydande nationella eller internationella insatser för att sprida kunskaper om medie- och kommunikationsforskning i en pedagogisk kontext. Detta kan innefatta såväl läromedelstext som ämnesdidaktiska artiklar och presentationer vid högskolepedagogiska konferenser

Continue reading

FSMKs avhandlingspris 2023

Åtta avhandlingar var nominerade till FSMKs avhandlingspris och har bedömts av en grupp professorer inom ämnet. Avhandlingspriset tilldelades Rebecca Bengtsson Lundin från Stockholms universitet, för avhandlingen Appearance and photographs of people in flight: A qualitative study of photojournalistic practices in spaces of (forced) migration med motiveringen:

Continue reading

FSMK årsmöte 2023

FSMK kallar härmed föreningens medlemmar till årsmöte torsdag 17e augusti klockan 14:45 – 16:15, i samband med NordMedia-konferensen i Bergen. Exakt lokal meddelas senare (men kommer alltså vara i anslutning till konferenslokalerna). Möteshandlingar delas ut i ett senare utskick.

Continue reading