Nordicom söker biträdande föreståndare

Nordicom utökar sin ledningsorganisation och söker nu en heltidsanställd biträdande föreståndare. Den biträdande föreståndaren kommer att arbeta tillsammans med Nordicoms föreståndare och medverka i den strategiska och dagliga ledningen av Nordicoms verksamhet. Satsningen är ett led i Nordicoms pågående expansion. 

– Nordicom har under de senaste åren haft ett biträdandeuppdrag på en begränsad procentsats. Nu skalar vi upp och heltidsanställer en person till den här rollen. Det kommer ge oss bättre förutsättningar att ytterligare stärka Nordicoms ställning som en viktig kugge i den nordiska medieforskningens infrastruktur, säger Jonas Ohlsson, föreståndare vid Nordicom.

Nordicoms verksamhet utgår från tre huvuduppdrag: att sprida kunskap och fakta om mediernas roll i de nordiska länderna, att publicera ny medieforskning med ett nordiskt fokus och att bidra till att stärka kontakterna mellan nordiska medieforskare. I augusti i år lanserade Nordicom den digitala plattformen NordMedia Network som ska fungera som en samlingsplats och kunskapsresurs för det nordiska medieforskarsamhället.  

– Nordicom är just nu inne i en spännande utvecklingsfas. Vi arbetar fokuserat med att ställa om de tjänster vi erbjuder för en medieutveckling som blir alltmer digital och global. Vi ser att de saker vi gör får stort genomslag, både i och utanför akademin, inte minst i mediebranschen. Att få vara med och leda en sådan organisation är mycket inspirerande, säger Jonas Ohlsson.   

Nordicom har sedan flera år ett nära samarbete med Nordiska ministerrådet, som bidrar till finansieringen av verksamheten. Nordicom har också ett särskilt uppdrag från det svenska Kulturdepartementet att kartlägga medieutvecklingen i Sverige mer specifikt. I det uppdraget ingår genomförandet av den årliga svenska Mediebarometer-undersökningen, som är den äldsta vetenskapliga studien av en befolknings medievanor i världen. 

– Vår finansieringsmodell gör det möjligt för oss att verka helt oberoende, utan kommersiella eller politiska intressen. Vi finansieras av nordiska skattemedel och vi har därför ett viktigt uppdrag att bidra med forskningsbaserad kunskap till en samhällsdebatt som i allt mindre utsträckning tycks vila på faktamässig grund, säger Jonas Ohlsson.     

Mer information om tjänsten och hur du söker hittar du här:

www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/Lediga_anstallningar-detaljsida/?id=4905

Sista ansökningsdag är 2019-11-08.

Nordicom söker biträdande föreståndare