Postdoc Media of Cooperation (University of Siegen)

Faculty of Philosophy, Media Studies, the German Research Foundation (DFG) Collaborative Research Centre (CRC) “Media of Cooperation“ is looking for a postdoc at the earliest possible date under the following conditions:
    •    100% = 39,83 hours
    •    Salary category 13 TV-L
    •    fixed-term period until 31.12.2023

Continue reading

Dags att nominera till FSMKs pris för bästa avhandling 2019-2020

Nu är det dags att nominera kandidater till FSMKs avhandlingspris 2021. Målet med priset är att lyfta fram en excellent doktorsavhandling inom medie- och kommunikationsvetenskap eller journalistik. Första pris är 5 000 kr. Andra pris är ett skriftligt hedersomnämnande. Prisutdelningen sker i samband med FSMK-dagen i Kalmar i 20-21 maj 2021.

Continue reading

FSMKs årsmöte skjuts upp

Hej FSMK:are,

Våren har varit en speciell tid för oss alla, vilket även påverkat FSMKs arbete. Vi vill därför upplysa er om att årsmötet som initialt planerades till augusti kommer att genomföras senare under hösten. Vi återkommer efter sommaren med en kallelse och mer specifik information om detta.

Continue reading