Interaktiv rasism på internet, i pressen och politiken: Diskurser om invandring och flyktingar i tider av kris

Forskningsprojektet, vid Örebro universitet, är finansierat av Vetenskapsrådet och baseras på premissen att flera dramatiska händelser under 2015 – som flyktingkrisen och terrorattentaten i Paris och Köpenhamn – gynnat en växande och allt mer synlig rasistisk europeisk opinion. Denna opinion växer också i en period då det europeiska samarbetet skakas i grunden.

Continue reading

ALLT MER ÅSIKTSJOURNALISTIK. Vart tog objektiviteten vägen?

ALLT MER ÅSIKTSJOURNALISTIK

Vart tog objektiviteten vägen?

Mediemötet äger rum på JMG den 16 maj , i Linnésalen, och vi hoppas att så många som möjligt i huset har möjlighet att vara med. Mötet riktar sig till journalister, blivande journalister, forskare och alla som är intresserade av journalistik så sprid gärna i dina nätverk (se nedan). Självklart bjuder vi in alla studenter! Mötet är kostnadsfritt men vi behöver din anmälan senast 8 maj: jmg.gu.se/mediemotet.

Continue reading

FSMK-dagen och Ämneskonferensen

FSMK:s medlemmar inbjuds härmed till FSMK-dagen och Ämneskonferensen 2017! Värd för i år är Institutionen för Journalistik, Medier och Kommunikation vid Göteborgs universitet (JMG) och temat är Den demokratiska utmaningen. FSMK-dagen 15/5 har titeln Den demokratiske forskaren – medieforskning, samhällsansvar och offentlig debatt och huvudtalare är professor Jesper Strömbäck, JMG och docent Ester Pollack, IMS. På FSMK-dagen kommer också FSMK:s avhandlingspris (för den bästa avhandlingen inom medievetenskapliga ämnen de senaste två åren) delas ut, och dagen avslutas traditionsenligt med FSMK:s medlemsmiddag!

Continue reading