Postdoc Media of Cooperation (University of Siegen)

Faculty of Philosophy, Media Studies, the German Research Foundation (DFG) Collaborative Research Centre (CRC) “Media of Cooperation“ is looking for a postdoc at the earliest possible date under the following conditions:
    •    100% = 39,83 hours
    •    Salary category 13 TV-L
    •    fixed-term period until 31.12.2023

Continue reading

Dags att nominera till FSMKs pris för bästa avhandling 2019-2020

Nu är det dags att nominera kandidater till FSMKs avhandlingspris 2021. Målet med priset är att lyfta fram en excellent doktorsavhandling inom medie- och kommunikationsvetenskap eller journalistik. Första pris är 5 000 kr. Andra pris är ett skriftligt hedersomnämnande. Prisutdelningen sker i samband med FSMK-dagen i Kalmar i 20-21 maj 2021.

Continue reading