PhD-course May 31 and June 1, Stockholm University: Framing Analysis

In May/June this year Robert M. Entman will visit the Department of Media Studies at Stockholm University as a Bonnier professor. Entman is J.B and M.C Shapiro Professor of Media and Public Affairs and Professor of International Affairs at the George Washington University. He is internationally known for his seminal works on framing theory and framing analysis.

Continue reading

doctoral study opportunities, Örebro University

Ref: ORU 2.2.1-00118/2017

Örebro University is a modern and prominent broad-based university with the courage to review and the ability to evolve. Our professional degree programmes are among the best in the country and we endeavour to be an attractive place of work where members of staff feel a sense of pride and satisfaction. 1,300 employees, 400 doctoral students and 15,000 students come to work and study at Örebro University.

Continue reading

Mediehistorisk forskning som ger nyanser åt svensk presshistoria

Storstadens dagbok: Boulevardpressen och mediesystemet i det sena 1800-talets Stockholm (Lund: Mediehistoriskt arkiv 2016, 288 s.) är titeln på min avhandling i mediehistoria. I studien intresserar jag mig för ett osynliggjort och styvmoderligt behandlat segment av det sena 1800-talets svenska tidningspress – boulevardpressen. Boulevardpressen var veckotidningar som spreds i stora delar av landet, men med huvudstaden som huvudsakligt avsättningsområde. Stockholm och dess nöjes-, kultur- och societetsliv utgjorde dessutom dessa tidningars huvudsakliga intresseområde. Inte heller saknade den något som förefaller vara mer eller mindre konstant under den professionella journalistikens historia, navelskådandet – (i det här fallet) tidningsmännens upptagenhet vid tidningsskriveri och tidningsskrivare.

Continue reading