New Call for Open Access Book Proposals: Critical Digital and Social Media Studies

NEW CALL FOR OPEN ACCESS BOOK PROPOSALS: CRITICAL DIGITAL AND SOCIAL
MEDIA STUDIES

Critical Digital and Social Media Studies is a new open access book
series edited by Professor Christian Fuchs on behalf of the Westminster
Institute for Advanced Studies and published by the University of
Westminster Press (UWP). We invite submissions of book proposals that
fall into the scope of the series.

Continue reading

Datajournalistik vid Stanford

Jag kom nyligen hem efter två månader som visiting student researcher på CESTA (Center for Spatial and Textual Analysis) vid Stanford University, där jag bland annat närvarade vid symposiet ”Exploring the interface between journalism and computing” som anordnades av Department of media and communication studies. Att symposiet ägde rum på Stanford är ingen slump. Bortsett från närheten till Silicon Valley har universitetet en inriktning inom journalistutbildningen som lär studenterna att använda digitala verktyg och material för att göra journalistiska reportage. Även i andra humsam-discipliner ligger Stanford i framkant vad gäller att integrera digitala verktyg och metoder i sin verksamhet, så som statsvetenskapen (t ex Justin Grimmer) eller the Literary Lab (som leds av Mark Algee-Hewitt).

Continue reading