Mediehistorisk forskning som ger nyanser åt svensk presshistoria

Storstadens dagbok: Boulevardpressen och mediesystemet i det sena 1800-talets Stockholm (Lund: Mediehistoriskt arkiv 2016, 288 s.) är titeln på min avhandling i mediehistoria. I studien intresserar jag mig för ett osynliggjort och styvmoderligt behandlat segment av det sena 1800-talets svenska tidningspress – boulevardpressen. Boulevardpressen var veckotidningar som spreds i stora delar av landet, men med huvudstaden som huvudsakligt avsättningsområde. Stockholm och dess nöjes-, kultur- och societetsliv utgjorde dessutom dessa tidningars huvudsakliga intresseområde. Inte heller saknade den något som förefaller vara mer eller mindre konstant under den professionella journalistikens historia, navelskådandet – (i det här fallet) tidningsmännens upptagenhet vid tidningsskriveri och tidningsskrivare.

Continue reading

FSMK-dagen och ämneskonferensen

Save the date!

FSMK:s medlemmar hälsas välkomna till FSMK-dagen och Ämneskonferensen 2017! Evenemanget äger rum på JMG, Göteborgs universitet och datumen är må 15/5 – ti 16/5 (em till lunch som vanligt). 2017 års tema är Den demokratiska utmaningen . FSMK-dagen 15/5 har titeln Den demokratiske forskaren – medieforskning, samhällsansvar och offentlig debatt och huvudtalare är professor Jesper Strömbäck, JMG och docent Ester Pollack, IMS. Ämneskonferensen 16/5 ställer frågan Hur lär man studenter att ta samhällsansvar? och handlar om etik och demokrati i medieundervisningen, där en panel av representanter från olika lärosäten diskuterar hur man kan utveckla undervisningen om etik och närliggande områden i olika typer av medieutbildningar.

Continue reading