Rethinking Power in Communicative Capitalism. Critical Perspectives on Media, Culture and Society

Rethinking Power in Communicative Capitalism. Critical Perspectives on
Media, Culture and Society
European Sociological Association Research Network 18: Sociology of
Communications and Media Research RN18 Mid-Term Conference
Venue: ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, Lisbon, Portugal
September 8-10, 2016
http://esarn18.tumblr.com

Continue reading

Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap

Om Malmö högskola

Malmö högskola grundades 1998. Sedan dess har lärosätet vuxit till att bli landets största högskola med cirka 1 800 anställda och 12 000 helårsstudenter. Högskolan kännetecknas i dag av en öppen, kreativ, innovativ och inkluderande atmosfär, internationell miljö och moderna studieformer, samt flervetenskaplig utbildning och forskning i tätt samspel med omgivande samhälle. Högskolans ambition är att med utbildning och forskning bidra till att lösa olika samhällsutmaningar.

Continue reading