Ny publikation: Nordiska ministerrådets samlade verksamhet

Nordiska ministerrådets samlade verksamhet: Årsrapport 2015

År 2015 var ett år då Nordiska ministerrådet både visade sin förmåga att agera som politisk agendaläggare, och fick bevisa att organisationen vid behov kan reagera snabbt och effektivt på händelser i omvärlden. Målsättningen med denna årsberättelse är att lyfta fram några exempel på resultat, samlade under visionens fyra huvudteman; ett gränslöst Norden, ett innovativt Norden, ett synligt Norden och ett utåtvänt Norden.

Continue reading

Cfp: Språk och politik

Analysen av politiska budskap är en mångfacetterad och interdisciplinär forskningsuppgift som engagerar forskare från många olika ämnen. I Sverige bedrivs forskning om politiskt språk inom åtskilliga discipliner vid flera lärosäten. Det finns således goda skäl att bygga upp ett nationellt nätverk för forskare som ägnar sig åt språk och politik.

Continue reading