Performing and Re/Defining Democracy in Post-Austerity Spain: Political Communication and Discursive Practices of the Podemos Party-Movement

This thesis explores the Spanish Podemos party-movement in its attempt to both undertake and to some degree ‘live’ a certain democratic experiment in the context following the 2007-2008 global economic crisis. More specifically, the ‘Podemos experiment’ is considered part of the wave of new left-wing parties that emerged in Southern Europe – namely, SYRIZA in Greece, the Five Star Movement in Italy, and the Front de Gauche in France – as a reaction to the implementation of austerity measures and the legitimacy crisis of representative democracy. Podemos is therefore perceived as performing and re/defining democracy as part of undertaking political action and of building a political identity. Both the performance and re/definition of democracy are thus inherently discursive, i.e. conceptualized and enacted in political discourse and in a variety of (mediated) contexts.

Continue reading

En MIK-minister eller fler röster från FSMK?

Michael Forsman, Södertörns högskola

I slutet av sköna maj samlades ett drygt hundratal särskilt inbjudna i Näringslivsdepartementets lokaler i Stockholm, Vi var där för att lyssna till ministrar, mediebransch, medieråd och andra. Ämnet var det växande behovet av medie- och informationskunnighet (MIK) i skola och samhälle.  Syfte med mötet var att samla politiker, civilsamhället, folkbildningsorganisationer och mediaorganisationer för att på ett ”framåtblickande och gränsöverskridande” sätt skapa en samstämmig bild av vad som behöver göras och för att visa på vikten av en nationell MIK-politik som samlar olika intressenter (stakeholders) och knyter ihop flera politikområden i nya och gemensamma strategier för demokrati och yttrandefrihet i en tid av tilltagande digitalisering.

Continue reading