Guest Professor in Organisational Communication (temporary position) at the Department of Informatics and Media, Uppsala University

The Department of Informatics and Media (IM) is part of the Faculty of Social Sciences at Uppsala University. The members of the Department develop knowledge on the current and future modes of communication and information distribution. The Department incorporates three subject areas: Information Systems (IS), Human-Computer Interaction (HCI), and Media and Communication Studies (MCS). MCS teaching is located in the Bachelor Programme in Media, Communication and Journalism Studies, 180 credits (from autumn 2017), in our one-year Journalism programme, in Digital Media and Society (a specialisation within the Master Programme in Social Sciences) and in the Master Programme Management, Communication and IT (MCIT). MCS research is structured by three thematic focal points: 1/Communication, and material and discursive power dynamics; 2/Communication, participation and empowerment; and 3/Communication, identity and difference.

Continue reading

Anställningar i Uppsala

Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet har en ledig tillfällig deltidstjänst som lektor i organisationskommunikation. Denna tjänst omfattar undervisning på grund- och masternivå samt handledning av uppsatser, främst inom området organisationskommunikation men områden som också omfattas är Corporate- och strategisk och kommunikation. Den sökande förväntas ha ansvar för kurser inom dessa fält, men ytterligare områden kan också ingå. Uppgiften innebär ansvar för kurser, kursutveckling, undervisning och administrativt arbete vid institutionen. Den som anställs erbjuds forskning om tid och resurser finns.

Continue reading

mediehistoriska stipendier

Svensk Presshistorisk Förening utlyser två mediehistoriska stipendier om vardera 25 000 kronor. Stipendierna avser väl avgränsade projekt och inte avhandlingsarbete eller tryckningsbidrag. Forskningen kan avse såväl den tryckta pressen som etermedierna och behandla redaktionella, administrativa, tekniska och ekonomiska förhållanden.

Continue reading