Bli medlem!

Bli medlem i FSMK!

Missa inte möjligheten att bli en del av Sveriges största nätverk av forskare inom medier och kommunikation! Majoriteten av våra medlemmar är akademiska forskare eller doktorander inom ämnena medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik, men vi välkomnar även medlemmar från andra närliggande ämnesområden som bedriver eller är intresserade av medieforskning.

Som medlem i FSMK får du:

 • Kostnadsfritt deltagande vid de årliga FSMK-dagarna (som presenterar aktuell svensk medieforskning inom något tematiskt område) och Ämneskonferensen (ägnad åt pedagogisk utveckling inom medieundervisning), inklusive middagen efteråt;
 • Kontinuerlig information om bland annat disputationer, ny forskning, lediga tjänster och annat av betydelse för dig som forskare, lärare eller studerande i medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik och närliggande ämnen;
 • Möjlighet att själv diskutera och sprida information om din forskning till en mycket intresserad publik;
 • Kontaktytor med i stort sett alla Sveriges medieforskare och deras arbeten;
 • Som doktorand kan du dessutom ansöka om resestipendium för att kunna delta i NordMedia-konferensen som genomförs vartannat år.

Som medlem i FSMK stödjer du

 • FSMK-dagarna och Ämneskonferensen, ett årligt forum för forskning och undervisning inom medieområdet,
 • Utdelandet av FSMK:s avhandlingspris vartannat år, ett pris som sätter fokus på svensk medie- och kommunikationsforskning och fungerar som fin uppmuntran för svenska doktorander inom området,
 • FSMK:s arbete med att främja kontakterna mellan medieinstitutioner i Sverige,
 • Insamling, koordination och distribution av information med relevans för MKV-Sverige, via FSMK:s mejllista, FSMK:s hemsida och andra kanaler,
 • Internationalisering av svensk medie- och kommunikationsforskning via FSMK:s kontakter med andra forskarföreningar i Norden och internationellt, som t ex ECREA och ICA.
 • FSMK:s kontinuerliga arbete med att värna ämnets status vid svenska universitet och inför olika forskningspolitiska aktörer.

Bli medlem genom att skicka ett mail till fsmkkassor[at]runbox.com med uppgifter om namn, adress, e-postadress, telefon och sysselsättning. Du kan betala in medlemsavgiften (150 SEK/år för doktorander och 350 SEK/år för övriga) på PlusGiro 96 74 44-1. Vi välkomnar även studenter på avancerad nivå (Masters/fil mag) inom medierelaterade områden, liksom yrkesverksamma med intresse för medieforskning (t ex informatörer/kommunikatörer, journalister, marknadsförare, opinionsundersökare o s v).

Leave a Reply