Tekniska mediestudier: Inbjudan att bidra till en antologi och ett forskningsfält

De senaste årtiondena har medielandskapet förändrats i grunden. Nya teknologier, ökad digitalisering, internationalisering och ändrade ekonomiska drivkrafter har påverkat i stort sett alla samhällsnivåer och skapat nya förutsättningar för medieutveckling, medieanvändning och mediestrukturer i stort. Medielandskapets förändring innebär många nya möjligheter, men också en ökad komplexitet. Det har skapat ett behov av kompetens med kunskap att tolka och hantera de utmaningar som följer av sådan teknologisk utveckling. Samtidigt kan vi konstatera ett växande intresse för studier och utveckling av medietekniska lösningar och plattformar som tar hänsyn till sociala, kulturella, ekonomiska och tekniska faktorer och förutsättningar. Som ett svar på vår och andras nyfikenhet inför den här typen av frågor har vi initierat ett bokprojekt till vilket vi nu söker författare.

Continue reading

Invitation: Communication history of International Organizations and NGOs

Invitation to the international conference Communication history of International Organizations and NGOs – Questions, Research Perspectives, Topics, April 22 to 23, 2021 (online via Zoom).Featuring keynotes by Prof. Dr. Madeleine Herren-Oesch (University of Basel) and Thorsten Kahlert (formerly of the University of Aarhus).The joint annual conference of the Bremen Centre for Media, Communication Information Research (ZeMKI), the division for the history of communication of the German Communication Association (DGPuK), the Institute for Newspaper Research, Dortmund, and the Association for the Promotion of Newspaper Research, Dortmund will be held online.

Continue reading

Postdoc Media of Cooperation (University of Siegen)

Faculty of Philosophy, Media Studies, the German Research Foundation (DFG) Collaborative Research Centre (CRC) “Media of Cooperation“ is looking for a postdoc at the earliest possible date under the following conditions:
    •    100% = 39,83 hours
    •    Salary category 13 TV-L
    •    fixed-term period until 31.12.2023

Continue reading

Dags att nominera till FSMKs pris för bästa avhandling 2019-2020

Nu är det dags att nominera kandidater till FSMKs avhandlingspris 2021. Målet med priset är att lyfta fram en excellent doktorsavhandling inom medie- och kommunikationsvetenskap eller journalistik. Första pris är 5 000 kr. Andra pris är ett skriftligt hedersomnämnande. Prisutdelningen sker i samband med FSMK-dagen i Kalmar i 20-21 maj 2021.

Continue reading