FSMK utlyser doktorandstipendier för 2022

FSMK utlyser härmed doktorandstipendier för 2022. FSMK prioriterar de internationella konferenserna ECREA, IAMCR, ICA (samt NordMedia de år denna konferens arrangeras). Stipendierna sökes och behandlas löpande, och gäller både konferenser där ”accept” på ”full papers” ges (t.ex. ICA, NordMedia), och konferenser som tillämpar abstracts-bedömning. 

Continue reading