FSMKs årsmöte 2022

Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte fredag 6 maj, i samband med FSMK-dagen i Sundsvall. Exakt tid och lokal meddelas senare. Möteshandlingar delas närmare inpå mötet.

/FSMKs styrelse