Statement from FSMK

FSMK is appalled by the Russian unprovoked aggression towards its neighboring Ukraine, and strongly condemns the senseless act of violence now displayed. We stand firmly behind our Ukrainian colleagues, and the Ukrainian citizens now forced to abandon their homes or to arm themselves in defense of their country. We encourage all members to use available platforms to influence political leaders to find solutions to end the human catastrophe that we can now see unfolding in front of us. 

FSMK ser med bestörtning på Rysslands oprovocerade anfall mot sitt grannland Ukraina, och fördömer å det starkaste den aggression som nu visas. FSMK står fast i sin solidaritet med Ukrainska medieforskare, likväl som med de Ukrainska medborgare som nu tvingas ta till flykt eller att gripa till vapen för att försvara sin självständighet. Vi uppmanar alla medlemmar att utnyttja befintliga plattformar för att påverka situationen i en mer human riktning.