Förlängd deadline till 15 december!

FSMKs pris för bästa avhandling 2021-2022

Nu är det dags att nominera kandidater till FSMKs avhandlingspris 2023. Målet med priset är att lyfta fram en excellent doktorsavhandling inom medie- och kommunikationsvetenskap eller journalistik. Första pris är 10 000 kr. Andra pris är ett skriftligt hedersomnämnande. Prisutdelningen sker i samband med NordMedia-konferensen i Bergen 16-18 augusti 2023.

Avhandlingen ska vara framlagd mellan januari 2021 och december 2022 (inkl. planerad t.o.m.). Den ska vara godkänd vid svenskt lärosäte och skriven på svenska eller engelska. Avhandlingen ska visa på exceptionell kvalitet, prov på originalitet och intellektuellt djup i termer av teori, metodologi och analys, och utgöra ett väsentligt bidrag till kunskapsområdet.

Deadline för nomineringar är den 15 december 2022

Nomineringar kan göras av handledare, opponent, examinator, betygsnämndsledamot eller annan kollega. Anvisningar för nomineringsprocessen finns här.

För FSMKs styrelse

Göran Bolin