FSMK-dagarna 2023 – anmäl dig innan 15 april!

Årets FSMK-/MKV-dagar äger rum på Södertörns högskola, Stockholm, den 9-10 maj (från lunch till lunch).

Temat är “Digital hållbarhet? Digitaliseringens forsknings- och undervisningsmässiga implikationer”.

Program har gått ut på FSMK-llistan och anmälan görs på följande länk senast 15 april: https://forms.office.com/e/6mffeSsPh6

Deltagande är kostnadsfritt för medlemmar.
Tips på boende kommer i separat nyhetspost.

FSMKs styrelse