FSMK-dagarna 2023

Årets FSMK-/MKV-dagar äger rum på Södertörns högskola, Stockholm, den 9-10 maj (från lunch till lunch).

Temat är “Digital hållbarhet? Digitaliseringens forsknings- och undervisningsmässiga implikationer”.

Huvudtalare är Professor Jutta Haider, Högskolan i Borås.

Informationen uppdateras – reservera dessa datum i era kalendrar!

FSMKs styrelse