Journalistfondens utlysning 2020

Stipendier på sammanlagt 200 000 kr för journalister som bedriver vetenskaplig forskning inom områdena journalistik och medier utlyses. Varje stipendium är på högst 75 000 kronor. Stipendierna avser enbart forskningsarbete i anslutning till doktorsavhandling eller inom fyra år efter slutförd doktorsexamen.

Sista ansökningsdag: 7 januari 2020.

Läs mer här