FSMK-dagen och ämneskonferens

FSMK och Karlstads universitet inbjuder härmed FSMK:s medlemmar till FSMK-dagen (inklusive FSMK:s årsmöte) och Ämneskonferensen i mkv 2016.

Årets arrangemang äger rum i Karlstad (på Karlstads universitet), on 18/5 – to 19/5. FSMK-dagen startar kl 13 den 18/5 och Ämneskonferensen avslutas med lunch den 19/5.

Årets tema är Digitala metoder. På FSMK-dagen den 18/5 kommer professor Pelle Snickars (Umeå) och professor Ingela Wadbring (Nordicom) presentera/diskutera kring digitala metoder och deras roll/plats inom medie- och kommunikationsvetenskapen, och på Ämneskonferensen den 19/5 kommer en panel bestående av forskare/lärare med stor erfarenhet av digitala metoder och kursutveckling diskutera digitala metoder i undervisningen: Stina Bengtsson (docent i mkv, Södertörn), Anders Olof Larsson (førsteamanuensis, Westerdals Oslo ACT), Theo Röhle (lektor i mkv, Karlstad) och Paula Uimonen (lektor i antropologi, Stockholm). Panelen fokuserar på frågan ”Hur kan/ska vi bäst undervisa studenter om de nya metodologiska möjligheter som nya digitala verktyg erbjuder”?

Varmt välkomna hälsar FSMK och Karlstads universitet! Mer detaljer om anmälan, övriga talare, middag etc kommer efter årsskiftet. Men boka datumen redan nu!