FSMK medlemskap

FSMK-vänner!

Nu har det blivit dags att förnya FSMK-medlemskapet igen. Förutom att du stödjer svensk medie- och kommunikationsforskning så ingår även en prenumeration på Nordicom information. Är du doktorand har du dessutom möjlighet att söka stipendium till konferensen Nordmedia. För att vi ska kunna se till att betalande medlemmar får Nordicomtidskrifterna behöver vi ha din medlemsavgift så snart som möjligt. Du betalar ditt medlemskap till plusgiro 967444-1. Kostnad för medlemskap är 450:- per år och 200:- per år för doktorander. Kom ihåg att på betalningen ange: namn, kontaktuppgifter (inklusive mejladress) och institution/organisation.

Glöm inte att kontrollera om din institution tecknat ett institutionellt medlemskap.

Har du frågor är du välkommen att skicka dem till kassor@mediekom.se alternativt till ulrika.sjoberg@mah.se. Passa även på att gå in på hemsidan http://www.mediekom.se/ och följ vad som händer i MKV-Sverige.

Ulrika Sjöberg, kassör FSMK

Malmö högskola

Institutionen för konst, kultur och kommunikation

Medie- och kommunikationsvetenskap