FSMK-dagen och ämneskonferensen

Save the date!

FSMK:s medlemmar hälsas välkomna till FSMK-dagen och Ämneskonferensen 2017! Evenemanget äger rum på JMG, Göteborgs universitet och datumen är må 15/5 – ti 16/5 (em till lunch som vanligt). 2017 års tema är Den demokratiska utmaningen . FSMK-dagen 15/5 har titeln Den demokratiske forskaren – medieforskning, samhällsansvar och offentlig debatt och huvudtalare är professor Jesper Strömbäck, JMG och docent Ester Pollack, IMS. Ämneskonferensen 16/5 ställer frågan Hur lär man studenter att ta samhällsansvar? och handlar om etik och demokrati i medieundervisningen, där en panel av representanter från olika lärosäten diskuterar hur man kan utveckla undervisningen om etik och närliggande områden i olika typer av medieutbildningar.

Nytt för 2017 är att doktorander som är medlemmar i FSMK kan söka resestipendium för att delta i FSMK-dagen och ämneskonferensen, och att evenemanget inleds med en doktorandlunch må 15/5. Mer detaljer om resestipendium för doktorander och doktorandlunchen kommer efter nyår.

FSMK-dagen och Ämneskonferensen sammanfaller också med evenemanget Mediemötet som organiseras av JMG. Mediemötet kommer äga rum på eftermiddagen ti 16/5 och deltagare på FSMK-dagen och Ämneskonferensen får gärna stanna kvar på detta evenemang också (separat anmälan krävs). Information och inbjudan till Mediemötet 2017 kommer skickas ut separat via FSMK-listan (här finns information om förra årets Mediemöte, som hade flyktingkrisen som tema: http://jmg.gu.se/mediemotet).

Mer information om anmälan mm kommer som sagt efter nyår. Varmt välkomna alla FSMK-medlemmar!